Beneficiar: ACADEMIA DE STIINTE MEDICALE
An/Perioada implementare: 2015 (1 luna);
Valoare: 71.750 Euro
Furnizare de echipamente medicale, software medical si consumabile aferente, necesare derularii activitatii de instruire practica în cadrul proiectului “Dezvoltarea Competentelor in Transplant” (DCT) nr. identificare POSDRU 186/3.2/S/155295 , cofinantat prin Fondul Social European, Axa prioritara nr. 3 “Crestere adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor, Domeniul major de interventie 3.2 “Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”.
In cadrul acestui proiect, am asigurat instalarea si punerea in functiune pentru injectomate si pompe de vacuum.