Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Novaintermed a livrat echipamente de laborator catre Serviciul Vamal al Republicii Moldova din Chisinau in proiectul IMPEFO de "Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere din Moldova si Romania pe produsele petroliere si Alimentare", constand in furnizarea de:
- sisteme si echipamente pentru determinarea parametrilor chimici, fizici si fizico-chimici ale diferitor produse
- echipamente de refrigerare si tratare termica a probelor si alte echipamente de laborator

Detalii proiect

BENEFICIAR Serviciul Vamal al Republicii Moldova

DATA 2015

DURATA 179.800 euro

Ai nevoie de un produs sau un serviciu?

Novaintermed