Academia de Stiinte Medicale

Furnizare de echipamente medicale, software medical si consumabile aferente, necesare derularii activitatii de instruire practica în cadrul proiectului “Dezvoltarea Competentelor in Transplant” (DCT) nr. identificare POSDRU 186/3.2/S/155295 , cofinantat prin Fondul Social European, Axa prioritara nr. 3 “Crestere adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor, Domeniul major de interventie 3.2 “Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”.
In cadrul acestui proiect, am asigurat instalarea si punerea in functiune pentru injectomate si pompe de vacuum.

Detalii proiect

BENEFICIAR Academia de Stiinte Medicale

DATA 2015

DURATA 1 luna

PRET 71.750 euro

Ai nevoie de un produs sau un serviciu?

Novaintermed