Furnizare de vas de depoluare autopropulsat, complet echipat