AUTORITATEA CONTRACTANTA: Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi NavaleSimulator pentru instruire de evacuare de urgenta în mediu uscatValoarea contractual: 195.122 EuroPerioada de implementare:  4 luni